2021/04/11

ՀՌՀ

 • Ղեկավար
 • Արմեն Ռազմիկի Դարբինյան, ռեկտոր
 • Հասցե, հեռախոս
 • Հայաստան, 0051, Երևան
  Հովսեփ Էմինի փող., 123 շենք
  (Արաբկիր վարչ. շրջան)
  Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ (09:30-20:30)
  • տեղեկատու` +374-10-277052
  • ռեկտորի ընդունարան` +374-10-289700
  • ռեկտորի օգնական` +374-10-229254
 • Կապի այլ միջոցներ
 • • Ֆաքս` +374-10-221463
 • Վեբ-կայք

Հայ-Ռուսական համալսարանը հիմնադրվել է 1997 թվականի օգոստոսի 29-ին Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունների միջև Մոսկվայում ստորագրված «Երևան քաղաքում Հայ-ռուսական համալսարանի հիմնադրման և գործունեության պայմանների մասին համաձայնագրի» հիման վրա: 1997 թվականի նոյեմբերի 28-ին ընդունվել է ՀՀ կառավարության թիվ 543 որոշումը Երևանում Հայ-ռուսական համալսարանի հիմնադրման մասին: Այնուհետև հրապարակվել է ՌԴ ընդհանուր և մասնագիտական կրթության նախարարության և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 1998 թվականի հուլիսի 1-ի թիվ 1769/170-Մ Համատեղ հրամանը Հայաստանի Հանրապետությունում Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան հիմնադրելու մասին: 2003 թվականի ապրիլի 23-ին Մոսկվայում ՀՀ և ՌԴ կառավարությունների միջև ստորագրվել է փաստաթուղթ 1997 թվականի օգոստոսի 29-ի` «Երևան քաղաքում Հայ-ռուսական համալսարանի հիմնադրման և գործունեության պայմանների մասին» համաձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին:

Հայ-Ռուսականհամալսարանի

մագիստրոսիկրթականծրագրերովհայկականբաժանմունքի2017-2018   ուսումնականտարվաընդունելությանկանոնակարգ

ՍույնկանոնակարգըսահմանումէՀայ-Ռուսականհամալսարանի (այսուհետ՝ՀՌՀ) մագիստրոսիկրթականծրագրերովհայկականբաժանմունքի 2017-2018 ուսումնականտարվավճարովի (ուսմանվարձիմասնակիզեղչիկիրառմանիրավունքով) առկաևհեռակաուսուցմանընդունելությանկարգը:

 

ՀՌՀմագիստրատուրայումուսամնառություննիրականացվումէհայոցլեզվով (ըստՀՀևՀՌՀչափորոշիչների)՝ռուսացլեզվիխորացվածուսուցմամբ: Առկաուսուցմանտևողությունըսահմանվումէ 2 տարի, հեռակայինը՝  2 տարի 6 ամիս:

 

ՀՌՀ-իմագիստրատուրայիշրջանավարտներինհանձնվումէՀՀպետականնմուշիդիպլոմ:

 

ՀՌՀմագիստրատուրայիառկաուսուցմանընդունելությունըկատարվումէհետևյալմասնագիտություններիմագիստրոսականծրագրերով`

·        061101.00.7  Ինֆորմատիկա  (համակարգչայինգիտություն)

 1. Ֆիզիկա
 2. (Big Data Analysis)
 3. Սահմանադրական    իրավունք,    պետություն    և                        իրավունքիտեսություն
 4. Սարքաշինություն (Կենսաբժշկականճարտարագիտություն)

·         011401.00.07  Մասնագիտականմանկավարժություն

·         031101.00.6Տնտեսագիտություն

·         041101.00.7Հաշվապահականհաշվառումևհարկում

·         041201.00.7Ֆինանսներ

·         041301.00.7Կառավարում

·         041401.00.7Շուկայագիտություն(մարքեթինգ)

·         101501.00.7Զբոսաշրջություն

·         042101.00.7Իրավագիտություն

·         031201.00.7 Քաղաքագիտություն

·         031801.00.7  Միջազգայինհարաբերություններ

·         071401.00.7Լրագրություն

·         071506.00.7  Սարքաշինությունևչափագիտություն

 • 022801.00.7 Արևելագիտություն022801.01.7 Արաբագիտություն 022801.02.7 Թյուրքագիտություն 022801.03.7 Իրանագիտություն 022801.04.7Հնդկագիտություն

 

ՀՌՀմագիստրատուրայիհեռակաուսուցմանընդունելությունըկատարվումէհետևյալմասնագիտություններիմագիստրոսականծրագրերով`

·         031101.00.6Տնտեսագիտություն

 1. (Big data)

·         041101.00.7Հաշվապահականհաշվառումևհարկում