2021/04/11

ԵԳՊԱ

 • Ղեկավար
 • Արամ Էդուարդի Իսաբեկյան, ռեկտոր
 • Հասցե, հեռախոս
 • Հայաստան, 0009, Երևան
  Իսահակյան փող., 36 շենք
  (Կենտրոն վարչ. շրջան)
  Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ (09:00-16:00)
  Գյումրու մասնաճյուղ 
  Հայաստան, 3101, Շիրակի մարզ, Գյումրի 
  Անկախության հրպ., 1 շենք, 3-րդ հարկ
  http://www.yafa.am/

Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիան հիմնադրվել է 1945 թվականին և իր բազմամյա գործունեության ընթացքում մշտապես պահպանել է   նորարարական գիտելիքների որոնման իր բարի ավանդույթը: Վերջին 20 տարիների ընթացքում մեր ջանքերն ուղղված են եղել տարածաշրջանում գեղարվեստական կրթության ապահովման համար հատուկ առաջարկների ներկայացմանը: Հետամուտ լինելով բարձրագույն կրթության ոլորտում լավագույն միջազգային փորձի արդյունավետ փոխանակմանը՝ ԵԳՊԱ-ին հաջողվել է ստեղծել արվեստի ուսուցմանը և ստեղծագործական մտքի զարգացմանը նպաստող միջավայր:

ԵԳՊԱ-ի ուսանողներն արվեստի դասընթացներն անցնում են հատուկ մշակված  ուսումնական   ծրագրերով: Այդ  ծրագրերն  այնպես են կազմված, որ ուսանողները կարողանան  համակողմանիորեն  ծանոթանալ մեր պատմական ու մշակութային հարուստ  ժառանգությանը և  ըստ արժանվույն գնահատել  այն: Մենք  այն համոզմունքն  ունենք, որ   ուսանողները  պետք է  ուսումնասիրեն  և ճանաչեն  ոչ միայն իրենց, այլ նաև  մյուս ազգերի պատմական ու մշակութային ժառանգությունը, քանի որ հաղորդակցվելու են միանգամայն տարբեր մշակույթներով ու սովորույթներով ազգերի հետ:

ԲՈՒՀԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ 

Բուհերի մասնագիտությունների մրցույթին մասնակցելու համար դիմորդը պետք է բուհում լրացնի ընդունելության դիմում-հայտ և ներկայացնի փաստաթղթեր: Դիմորդն ընդունելության դիմում-հայտը լրացնում և փաստաթղթերը հանձնում է այն բուհում, որի մասնագիտությունն ընդունելության դիմում-հայտում նա հայտագրում է առաջինը: 

1. Բուհում ընդունելության դիմում-հայտի լրացման և փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետները 

ա/ Մայիսի 5-ից մինչև հունիսի 1-ը (մինչև ժամը 18.00) ընկած ժամանակահատվածում իրենց փաստաթղթերն են բուհ ներկայացնում և բուհում ընդունելության դիմում-հայտ լրացնում՝  հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների այս տարվա շրջանավարտները,  հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների նախորդ տարվա (տարիների) շրջանավարտները,  նախորդ տարի զորացրված դիմորդները: 

բ/ Հունիսի 25-ից մինչև հուլիսի 2-ը (մինչև ժամը 18.00) ընկած ժամանակահատվածում իրենց փաստաթղթերն են բուհ ներկայացնում և բուհում ընդունելության դիմում-հայտ լրացնում՝  ՀՀ երկքաղաքացի դիմորդները,  այլ պետության քաղաքացիություն ունեցող դիմորդները,  օտարերկրյա ուսումնական հաստատությունները այս ուսումնական տարում ավարտած ՀՀ քաղաքացի դիմորդները,  այս տարի զորացրված (այս տարվա մինչև հուլիսի 31-ը զորացրվող) դիմորդները,  նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների այս տարվա շրջանավարտները: 


2. Դիմորդի կողմից դիմում-հայտի հետ միասին ներկայացվող փաստաթղթերը ՝ 

 լուսանկարով տեղեկանք ավարտական դասարանում սովորելու մասին` հաստատված դպրոցի տնօրենի կողմից (նախորդ տարիների շրջանավարտները ներկայացնում են ավարտական փաստաթուղթ` ատեստատ կամ դիպլոմ),  6 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի),  անձը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակի հետ՝ պատճենը)՝ (անձնագիր, նույնականացման քարտ, ծննդյան վկայական, զինվորական գրքույկ, փախստականի վկայական, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ անձնագիր, կացության վկայական): 


Անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բացակայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից տրվող՝ անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ.  ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված դիմորդները՝ զինվորական գրքույկ և զինվորական կոմիսարիատից տեղեկանք ժամկետային զինվորական ծառայությունն անցած լինելու, ծառայության վայրի և ծառայողական բնութագրի մասին, իսկ ժամկետային զինվորական ծառայություն չանցած դիմորդները՝ զինապարտության կցագրման գրքույկ (բնօրինակի հետ՝ պատճենը).  ՀՀ կառավարության 26.04.2012թ. թիվ 597-Ն որոշման 105-րդ և 106-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են տվյալ արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր (բնօրինակի հետ՝ պատճենները).  միջազգային և հանրապետական մրցույթների դիպլոմները՝ պատճեններով.  ներբուհական յուրաքանչյուր քննությանը մասնակցելու, ինչպես նաև փաստաթղթերն ընդունելու և ձևակերպելու համար 1500-ական դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիրը: 


3. Ընտանեկան անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված ընտանիքի անդամ լինելու դեպքում դիմորդը բուհի ընդունելության դիմումհայտի համապատասխան վանդակում կատարում է նշում: 

4. Բուհերի ընդունելության դիմում-հայտում և փաստաթղթերում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելը 

 Մայիսի 5-ից հունիսի 1-ին բուհերի ընդունելության հայտը լրացրած դիմորդը կարող է ընդունելության դիմում-հայտում փոփոխություններ կատարել՝ մինչև տվյալ տարվա հունիսի 1-ը՝ ժամը 18.00, հունիսի 25-ից հուլիսի 2-ին բուհերի ընդունելության հայտը լրացրած դիմորդը՝ մինչև հուլիսի 2-ը՝ ժամը 18.00:  Փաստաթղթերի ընդունման ժամկետը լրանալուց հետո դիմորդների կողմից ներկայացված լրացուցիչ փաստաթղթերը չեն ընդունվում:  Ընդունելության դիմում-հայտը և փաստաթղթերն ընդունման ժամկետի ավարտից հետո փոփոխման ենթակա չեն:

տարի մագիստրատուրա/առկա

Կերպարվեստ

 

1.գեղանկարչություն

2.գրաֆիկ

3.Քանդակ

4.կերպարվեստի պատմության և տեսության

 

Դիզայն և կիրառական արվեստ

1.դիզայն

2.կիրառական արվեստ

3.համակարգչային նախագծում

4.հագուստի մոդելավորում

ԵԳՊԱ-ն տրամադրում է եռամյա հետազոտական ծրագիր, որը Ազգային որակավորումների շրջանակում զբաղեցնում է 8-րդ մակարդակը: ԵԳՊԱ-ում հետազոտողի ծրագիրը իրականացվում է «Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ և դիզայն» մասնագիտությամբ:


 

Տևողությունը: Ասպիրանտուրայում առկա ուսուցումը տևում է 3 տարի, իսկ հեռակա ուսուցումը՝ 4 տարի:


 

Ծանրաբեռնվածությունը: Հետազոտողի ծանրաբեռնվածությունը կազմում է 180 կրեդիտ:


 

Թեզի պաշտպանությամբ հետազոտողին շնորհվում է արվեստագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան:


 

Վարձավճարը

ԵԳՊԱ-ի ասպիրանտուրայում ուսումն անվճար է: Առկա ուսուցմամբ սովորող ուսանողներին տրվում է կրթաթոշակ: