2019/12/06

Քրիստինա Հարությունյան Տիգրանի

23 տ․

Երևան Կենտրոն

SMM մարքետինգ


Կրթություն

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան (РАУ)

Քաղաքական գիտություններ