2021/03/08

Քրիստինա Հարությունյան Տիգրանի

25 տ․

Երևան Կենտրոն

SMM մարքետինգ


Կրթություն

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան (РАУ)

Քաղաքական գիտություններ