2020/09/25

Քրիստինա Հարությունյան Տիգրանի

24 տ․

Երևան Կենտրոն

SMM մարքետինգ


Կրթություն

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան (РАУ)

Քաղաքական գիտություններ