2019/12/07

Վարդան Գուլքանյան

32 տ․

Երևան Կենտրոն

3D մոդելավորում եւ գրաֆիկա


Կրթություն

ՀՊՃՀ

Մեքենաշինություն

3D մոդելավորում եւ գրաֆիկա

Պարապմունքների քանակը 12

Աշակերտի մոտ
100000 Դրամ
60 րոպե