2021/04/11

Քրիստինա Հարությունյան Տիգրանի

25 տ․

Երևան Կենտրոն

Քաղաքագիտություն


Կրթություն

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան (РАУ)

Քաղաքական գիտություններ