2020/09/30

Քրիստինա Հարությունյան Տիգրանի

24 տ․

Երևան Կենտրոն

Քաղաքագիտություն


Կրթություն

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան (РАУ)

Քաղաքական գիտություններ