2020/09/30

Մարինե Պետրոսյան

23 տ․

Երևան Կենտրոն

Ինֆորմատիկա


Կրթություն

Պոլիտեխնիկ

Ինֆորմատիկա(Ծրագրավորում C++ ,Pascal)

Ինֆորմատիկա

Դիստանցիոն
3000 Դրամ
60 րոպե
Աշակերտի մոտ
2500 Դրամ
60 րոպե