2019/10/15

ՌԵԱԼ ՀԱՇՎԱՊԱՀ Որակավորված Հաշվապահական Կենտրոն Միայն Լիցենզավորված Մասնագետներ

Երևան Արաբկիր Գրիբոյեդով 60 /Գրիբոյեդովը Կոմիտասի SAS-ի մոտ Կոմիտասին հատող

Կազմակերպություն

Մարքեթինգ և վաճառքներ


Տաթևիկ Գամաղելյան Հենրիկի

37 տ․

Երևան Աջափնյակ Մարգարյան

Մարքեթինգ և վաճառքներ


Կրթություն

ԵՊՀ

Տնտեսագիտություն և կառավարում