2021/04/11

ՌԵԱԼ ՀԱՇՎԱՊԱՀ Որակավորված Հաշվապահական Կենտրոն Միայն Լիցենզավորված Մասնագետներ

Երևան Արաբկիր Գրիբոյեդով 60 /Գրիբոյեդովը Կոմիտասի SAS-ի մոտ Կոմիտասին հատող

Կազմակերպություն

Հաշվապահություն


Հաշվապահություն

Դասախոսի մոտ
6000 Դրամ
90 րոպե

Արման Մարտիրոսյան Ռաֆայելի

32 տ․

Երևան Կենտրոն

Հաշվապահություն


Կրթություն

ԵՊՀ

Կիրառական մաթեմատիկա, Ինֆորմատիկա

Հաշվապահություն

Խմբակ
1500 Դրամ
30 րոպե
Դասախոսի մոտ
3000 Դրամ
30 րոպե