2019/05/19

Քրիստինա Հարությունյան Տիգրանի

23 տ․

Երևան Կենտրոն

Հռետորություն


Կրթություն

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան (РАУ)

Քաղաքական գիտություններ