2019/09/21

+374 95707922

Լիլիթ Բարսեղյան Արսեն

26 տ․

Երևան Նոր Նորք

Հայոց լեզու


Ծառայություններ և սակագներ

Ոլորտ
Դպրոցական առարկաներ
Պարապմունքների քանակը 2
Առարկա

Հայոց լեզու

Որակավորում
Փորձառու մասնագետ


Դիստանցիոն
60 րոպե - 1000 Դր.
Խմբակ
60 րոպե - 1000 Դր.

Դասավանդման ծրագիր
Միջնակարգ դասարաններ (4-9)
Ավագ դասարաններ (9-12)
Դիմորդ

Կրթություն

Մագիստրատուրա

ԵՊՀ

Հայ բանասիրություն

Բանասեր, գրաքննադատ