2019/09/21

+374 77489339

Նազելի

Հայոց լեզու


Ծառայություններ և սակագներ

Ոլորտ
Դպրոցական առարկաներ
Պարապմունքների քանակը 5
Առարկա

Հայոց լեզու

Որակավորում
Անփորձ մասնագետ


Դիստանցիոն
30 րոպե - 1000 Դր.
Աշակերտի մոտ
60 րոպե - 1500 Դր.
Դասախոսի մոտ
30 րոպե - 3000 Դր.

Դասավանդման ծրագիր
Տարրական դասարաններ (1-4)