2019/09/21

+374 94446887

Անգելինա Մկրտչյան Գարեգինի

21 տ․

Երևան Շենգավիթ

Հայոց լեզու


Ծառայություններ և սակագներ

Ոլորտ
Դպրոցական առարկաներ
Պարապմունքների քանակը 0
Առարկա

Հայոց լեզու

Որակավորում
Քիչ փորձ ունեցող մասնագետ (փորձ 2-5 տարի)Դասավանդման ծրագիր
Նախադպրոցական
Տարրական դասարաններ (1-4)
Միջնակարգ դասարաններ (4-9)

Կրթություն

Բակալավր

Եպհ

Փիլիսոփայություն և հոգեբ.