2019/12/13

+374 96580054

Գրետա Մանուկյան Ռոբերտի

21 տ․

Երևան Կենտրոն Նալբանդյան

Նկարչություն

Անգլերեն


Ծառայություններ և սակագներ

Ոլորտ
Արվեստ
Պարապմունքների քանակը 0
Առարկա

Նկարչություն

Որակավորում
Փորձառու մասնագետԴասավանդման ծրագիր
Նախադպրոցական
Տարրական դասարաններ (1-4)
Միջնակարգ դասարաններ (4-9)
Ավագ դասարաններ (9-12)
Դիմորդ
Ուսանող
Այլ
Ոլորտ
Օտար լեզուներ
Պարապմունքների քանակը 0
Առարկա

Անգլերեն

Որակավորում
Քիչ փորձ ունեցող մասնագետ (փորձ 2-5 տարի)


Դիստանցիոն
180 րոպե - 3000 Դր.
Աշակերտի մոտ
60 րոպե - 3000 Դր.
Խմբակ
60 րոպե - 2000 Դր.

Դասավանդման ծրագիր
Նախադպրոցական
Տարրական դասարաններ (1-4)
Միջնակարգ դասարաններ (4-9)
Ավագ դասարաններ (9-12)

Կրթություն

Բակալավր

Երևանի Պետական Համալսարան

Ռոմանոգերմանական

Անգլերեն Թարգմանչություն

Facebook-յան հասցեն