2019/12/13

+374 93047595

Մելինե Աբրահամյան Վարդանի

21 տ․

Երևան Նոր Նորք Մոլդովական 32/1

Մաթեմատիկա

Երկրաչափություն

Հանրահաշիվ

Հայոց լեզու

Գրականություն


Ծառայություններ և սակագներ

Ոլորտ
Դպրոցական առարկաներ
Պարապմունքների քանակը 0
Առարկա

Մաթեմատիկա

Որակավորում
Սկսնակ մասնագետ (փորձ 1 տարի)


Դասախոսի մոտ
60 րոպե - 3000 Դր.

Դասավանդման ծրագիր
Նախադպրոցական
Տարրական դասարաններ (1-4)
Միջնակարգ դասարաններ (4-9)
Ավագ դասարաններ (9-12)
Ոլորտ
Դպրոցական առարկաներ
Պարապմունքների քանակը 0
Առարկա

Երկրաչափություն

Որակավորում
Սկսնակ մասնագետ (փորձ 1 տարի)


Դասախոսի մոտ
60 րոպե - 3000 Դր.

Դասավանդման ծրագիր
Նախադպրոցական
Տարրական դասարաններ (1-4)
Միջնակարգ դասարաններ (4-9)
Ավագ դասարաններ (9-12)
Ոլորտ
Դպրոցական առարկաներ
Պարապմունքների քանակը 0
Առարկա

Հանրահաշիվ

Որակավորում
Սկսնակ մասնագետ (փորձ 1 տարի)


Դասախոսի մոտ
60 րոպե - 3000 Դր.

Դասավանդման ծրագիր
Նախադպրոցական
Տարրական դասարաններ (1-4)
Միջնակարգ դասարաններ (4-9)
Ավագ դասարաններ (9-12)
Ոլորտ
Դպրոցական առարկաներ
Պարապմունքների քանակը 0
Առարկա

Հայոց լեզու

Որակավորում
Սկսնակ մասնագետ (փորձ 1 տարի)


Դասախոսի մոտ
60 րոպե - 3000 Դր.

Դասավանդման ծրագիր
Նախադպրոցական
Տարրական դասարաններ (1-4)
Միջնակարգ դասարաններ (4-9)
Ավագ դասարաններ (9-12)
Ոլորտ
Դպրոցական առարկաներ
Պարապմունքների քանակը 0
Առարկա

Գրականություն

Որակավորում
Սկսնակ մասնագետ (փորձ 1 տարի)


Դասախոսի մոտ
60 րոպե - 3000 Դր.

Դասավանդման ծրագիր
Նախադպրոցական
Տարրական դասարաններ (1-4)
Միջնակարգ դասարաններ (4-9)
Ավագ դասարաններ (9-12)

Իմ մասին

Պատրաստ եմ տրամադրել գիտելիքներ դպրոցական առարկաներից (մաթեմատիկա, հանրահաշիվ, երկրաչափություն, հայոց լեզու, գրականություն)՝ հնարավորինս մատչելի, խաղային, նոր ու ինովացիոն մեթոդներով, հասկացնել աշակերտին, որ սովորելը ոչ թե բարդ է, այլ՝ հաճույք: Սովորում եմ բակալավրիատի 1-ին կուրսում:

Կրթություն

Բակալավր

ՀՊՏՀ

Մարկետինգի և բիզնեսի կազմակերպում

Մարկետոլոգ

Սովորում եմ բակալավրիատի 1-ին կուրսում:

Facebook-յան հասցեն