2019/12/13

Ելենա Բարոյան Գոռի

24 տ․

Երևան Արաբկիր Օրբելի

Ֆրանսերեն


Ծառայություններ և սակագներ

Ոլորտ
Օտար լեզուներ
Պարապմունքների քանակը 0
Առարկա

Ֆրանսերեն

Որակավորում
Սկսնակ մասնագետ (փորձ 1 տարի)


Դիստանցիոն
90 րոպե - 15000 Դր.
Աշակերտի մոտ
60 րոպե - 15000 Դր.
Դասախոսի մոտ
30 րոպե - 20000 Դր.

Դասավանդման ծրագիր
Նախադպրոցական
Տարրական դասարաններ (1-4)
Միջնակարգ դասարաններ (4-9)

Կրթություն

Բակալավր

ԵՊԼՀ

Օտար Լեզուներ

Լեզվաբան