2019/12/13

+374 91298292

Նաիրա Հարությունյան

49 տ․

Երևան Կենտրոն

Անգլերեն


Ծառայություններ և սակագներ

Ոլորտ
Օտար լեզուներ
Պարապմունքների քանակը 12
Առարկա

Անգլերեն

Որակավորում
Փորձառու մասնագետ


Դիստանցիոն
90 րոպե - 24000 Դր.
Խմբակ
90 րոպե - 12000 Դր.
Դասախոսի մոտ
90 րոպե - 24000 Դր.

Դասավանդման ծրագիր
Նախադպրոցական
Տարրական դասարաններ (1-4)
Միջնակարգ դասարաններ (4-9)
Ավագ դասարաններ (9-12)
Դիմորդ
Ուսանող
Այլ

Կրթություն

Բակալավր

Վալերի Բրյուսովի անվան Երևանի պետական լեզվահասարակ

Թարգմանչական գործ

թարգմանիչ, լեզվաբան