2019/09/21

+374 93810861

Մելանյա Վարդանյան

Հայոց լեզու


Ծառայություններ և սակագներ

Ոլորտ
Դպրոցական առարկաներ
Պարապմունքների քանակը 0
Առարկա

Հայոց լեզու

Որակավորում
Պրոֆֆեսիոնալ


Դիստանցիոն
60 րոպե - 20 Դր.

Դասավանդման ծրագիր
Դիմորդ