2019/12/07

+374 94452909

ԿՐԹԱՐԱՆ ՍՈՆԱ

Անգլերեն

Հոլլանդերեն

Լեհերեն


Ծառայություններ և սակագներ

Ոլորտ
Օտար լեզուներ
Պարապմունքների քանակը 12
Առարկա

Անգլերեն

Որակավորում
Փորձառու մասնագետ


Դիստանցիոն
60 րոպե - 5000 Դր.
Խմբակ
90 րոպե - 15000 Դր.

Դասավանդման ծրագիր
Ավագ դասարաններ (9-12)
Դիմորդ
Ուսանող
Ոլորտ
Օտար լեզուներ
Պարապմունքների քանակը 8
Առարկա

Հոլլանդերեն

Որակավորում
Փորձառու մասնագետ


Դասախոսի մոտ
90 րոպե - 40000 Դր.

Դասավանդման ծրագիր
Դիմորդ
Ուսանող
Այլ
Ոլորտ
Օտար լեզուներ
Պարապմունքների քանակը 8
Առարկա

Լեհերեն

Որակավորում
Փորձառու մասնագետ


Դասախոսի մոտ
90 րոպե - 8 Դր.

Դասավանդման ծրագիր
Ուսանող
Այլ