2019/11/17

+374 94553604

Նվարդ Մազմանյան

23 տ․

Երևան Կենտրոն

Անգլերեն


Ծառայություններ և սակագներ

Ոլորտ
Օտար լեզուներ
Պարապմունքների քանակը 3
Առարկա

Անգլերեն

Որակավորում
Փորձառու մասնագետ


Դիստանցիոն
60 րոպե - 10000 Դր.
Աշակերտի մոտ
60 րոպե - 15000 Դր.

Դասավանդման ծրագիր
Միջնակարգ դասարաններ (4-9)

Կրթություն

Բակալավր

Երևանի Պետական հմալսարան

ռոմանագերմանական

լեզվաբան