2019/11/17

+374 99899818

Գրետա Գասպարյան

23 տ․

Երևան Քանաքեռ Զեյթուն

Անգլերեն


Ծառայություններ և սակագներ

Ոլորտ
Օտար լեզուներ
Պարապմունքների քանակը 8
Առարկա

Անգլերեն

Որակավորում
Փորձառու մասնագետ


Աշակերտի մոտ
90 րոպե - 10000 Դր.
Խմբակ
90 րոպե - 10000 Դր.
Դասախոսի մոտ
90 րոպե - 10000 Դր.

Դասավանդման ծրագիր
Նախադպրոցական
Տարրական դասարաններ (1-4)
Միջնակարգ դասարաններ (4-9)
Ավագ դասարաններ (9-12)
Ուսանող
Այլ

Կրթություն

Բակալավր

Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան

լեզուներ

թարգմանչական գործ