2019/11/17

+374 91757605

Մանուշ Ջանազյան

Անգլերեն


Ծառայություններ և սակագներ

Ոլորտ
Օտար լեզուներ
Պարապմունքների քանակը 12
Առարկա

Անգլերեն

Որակավորում
Փորձառու մասնագետ


Դիստանցիոն
90 րոպե - 20 Դր.

Դասավանդման ծրագիր
Դիմորդ
Ուսանող
Այլ