2019/11/17

+374 94906078

Լիլիթ Ստեփանյան

31 տ․

Երևան Արաբկիր

Անգլերեն


Ծառայություններ և սակագներ

Ոլորտ
Օտար լեզուներ
Պարապմունքների քանակը 8
Առարկա

Անգլերեն

Որակավորում
Փորձառու մասնագետԴասավանդման ծրագիր
Տարրական դասարաններ (1-4)
Միջնակարգ դասարաններ (4-9)
Այլ

Կրթություն

Մագիստրատուրա

Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան

օտար լեզուների ֆակուլտետ/ՕԼՖ/ , Միջազգային տուրիզմ

լեզվաբան