2019/09/21

+374 77623296

Ռուբեն

Հայոց լեզու


Ծառայություններ և սակագներ

Ոլորտ
Դպրոցական առարկաներ
Պարապմունքների քանակը 0
Առարկա

Հայոց լեզու

Որակավորում
Քիչ փորձ ունեցող մասնագետ (փորձ 2-5 տարի)Դասավանդման ծրագիր
Միջնակարգ դասարաններ (4-9)
Ավագ դասարաններ (9-12)
Դիմորդ